Nasze realizacje

Instalacja fotowoltaiczna
Grzybowo, ul. Leśna

Instalacja posadowiona na dachu budynku, składająca się z 18 sztuk modułów fotowoltaicznych o łącznej nominalnej mocy 5,22 kWp.

Instalacja fotowoltaiczna w miejscowości Kwasowo, gmina Sławno

Wartość nominalna systemu 9,28 kWp zainstalowana na dach budynku gospodarczego. 32 sztuki modułów fotowoltaicznych o jednostkowej mocy 290 W każdy.

Modernizacja oświetlenia hali sportowej
w Szkole Podstawowej nr 2 w Sianowie

Dostawa opraw oświetleniowych ledowych firmy LUG w ilości 32 szt., demontaż istniejących 28 sztuk opraw oświetleniowych, wykonanie instalacji elektrycznej dla zasilania dodatkowych opraw oświetleniowych, montaż opraw oświetleniowych firmy LUG w ilości 32 szt.

Instalacja PV
Koszalin, ul. Dzierżęcińska

Dach budynku jednorodzinnego, 26 sztuk modułów fotowoltaicznych o nominalnej mocy 8,06 kWp.

Farma fotowoltaiczna
„Wołcza Wielka Elektrownia”

1924 szt. paneli fotowoltaicznych, 6 szt. inwenterów, 6 rozdzielnic obiektowych, pełne okablowanie nN i prądu stałego. Nominalna moc systemu fotowoltaicznego 500 kWp (0,5 MWp).

Instalacja PV
Pałac Siemczyno

39,99 kWp – 120 szt. modułów fotowoltaicznych. Energia dla obiektu hotelarskiego.

Instalacja PV
Miastko, ul. Krótka

System naziemny 6 kWp. Inwestor – osoba fizyczna.

Instalacja PV
Koszalin, ul. Przemysłowa

Instalacja fotowoltaiczna o nominalnej mocy 18,85 kWp. 65 sztuk modułów fotowoltaicznych posadowionych na dachu budynku hali produkcyjnej.

Instalacja PV
Koszalin, ul. Szwoleżerów

Klient indywidualny. Instalacja fotowoltaiczna o mocy nominalnej 8,0 kWp na dachu budynku jednorodzinnego. 25 sztuk modułów fotowoltaicznych.

Instalacja PV
Gwiazdowo

Gmina Sławno, zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp z o.o. w Sławnie. Instalacja na hali sortowni odpadów (RiPOK Gwiazdowo) instalacja fot. o mocy nom. 39,99 kWp – 129 szt. modułów fotowoltaicznych.

Instalacja PV
Boleszewo

Klient indywidualny, system fotowoltaiczny posadowiony na gruncie o nominalnej mocy 6,82 kWp, 22 moduły fotowoltaiczne, rozbudowa istniejącego systemu fotowoltaicznego.

Instalacja PV
Koszalin, ul. Strażacka

Zleceniodawca to przedsiębiorca. Instalacja o mocy 13,64 kWp, łącznie zainstalowanych 44 moduły fotowoltaiczne. Instalacja posadowiona na dachu budynku socjalno-biurowego.

Instalacja PV
Sianów, ul. Słoneczna

Instalacja posadowiona na płaskim dachu domu jednorodzinnego. Nominalna moc instalacji 9,6 kWp, ilość zamontowanych modułów – 30 sztuk.

Instalacja PV
Ośrodek Hodowli Ryb Gatka

Instalacja fotowoltaiczna posadowiona na stelażu nad stawami rybnymi. Nominalna moc systemu fotowoltaicznego to 49,92 kWp. Łącznie 156 modułów fotowoltaicznych.

Instalacja PV
Koszalin, ul. Paproci

Instalacja fot. o nominalnej mocy 7,75 kWp – łącznie 25 szt. modułów fotowoltaicznych posadowionych na dachu budynku jednorodzinnego.