Agroenergia – nowe możliwości dla rolników indywidualnych

21.07.2019

Ruszył nowy program pod nazwą Agroenergia, który ma na celu promowanie nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej w rolnictwie takich jak np. fotowoltaika. Rolnicy indywidualni otrzymają dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Budżet na projekt Agroenergia wynosi 200 mln. zł. a wnioski o dofinansowanie można składać od 8 lipca 2019 roku.

Jakie kwoty rząd przeznaczył na dotacje dla rolników?

Na dotacje dla rolników indywidualnych zarezerwowano 80 mln zł, ale jedna dotacja wyniesie maksymalnie 800 tys. zł. Z kolei na pożyczki czeka do rozdysponowania 120 mln zł. Oprocentowanie pożyczki wyniesie: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 2% przy okresie finansowania nie dłuższym niż 15 lat. Kwoty pożyczki będą się wahać między 100 tys. zł a 2 mln zł. Dotacje wyniosą do 40%, a pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych. Nabór ma charakter ciągły, co oznacza, że wnioski rozpatrywane są na bieżąco, do wyczerpania środków.

Na czym polega nowy program dofinansowań na samowystarczalność energetyczną Agroenergia?

Program Agroenergia wspiera samowystarczalność energetyczną w postaci pozyskiwania nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej wraz z jej magazynowaniem, wśród rolników indywidualnych. Powstał on w duchu poparcia dla inicjatyw związanych ze zminimalizowaniem negatywnego wpływu na środowisko działań rolniczych, poprzez promowanie oraz dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska w tym poprawy jakości powietrza.