O co chodzi w fotowoltaice?

01.09.2019

Co to jest fotowoltaika?

Jest to instalacja PV składająca się z paneli fotowoltaicznych zamieniająca energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Energię tę można zużywać na bieżąco, magazynować albo sprzedawać – w zależności od rodzaju posiadanej instalacji fotowoltaicznej.

Panele fotowoltaiczne zapewniają ponad 25 lat bezobsługowej pracy. Wytwarzają każdego dnia darmową energię, a ilość produkowanego prądu jest bardzo różna i zależy ona od wielkości instalacji PV.

Szacunkowo zakłada się, że panele fotowoltaiczne o mocy 1 kWp, skierowane na południe, wyprodukują średnio w ciągu roku około 900 – 1100 kWh energii elektrycznej.
Typowa rodzina natomiast, potrzebuje jej w granicach 2500-3500 kWh rocznie.

Koszt założenia paneli fotowoltaicznych waha się znacznie w zależności od ich rodzaju (polikrystaliczne czy monokrystaliczne), marki inwertera oraz poziomu skomplikowania montażu.

Czy fotowoltaika się opłaca?

Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę to, że panele fotowoltaiczne nie generują kosztów związanych z eksploatacją instalacji. Energia słoneczna jest całkowicie darmowa. Generalnie instalacja fotowoltaiczna powinna się zwrócić mniej więcej po 9-10 latach jej eksploatacji.

Podczas projektowania instalacji PV, należy jednak wziąć pod uwagę jej odpowiednio dobrany rozmiar. Dzięki temu panele słoneczne wyprodukują tyle energii, aby zaspokoić potrzeby użytkowników, a rachunki za prąd zostaną obniżone niemal do zera. Takie rozwiązanie gwarantuje, że podwyżki cen za energię elektryczną przestają być groźne. Panele słoneczne zapewnią ich użytkownikom niezależność i bezpieczeństwo energetyczne.

Jak działa fotowoltaika?

Zasada działania ogniw fotowoltaicznych polega na tym, że foton, czyli najmniejsza jednostka światła, padając na ogniwo fotowoltaiczne, jest pochłaniany przez krzem i wybija elektron ze swojej pozycji zmuszając go do ruchu. Ten ruch to właśnie przepływ prądu elektrycznego. Dzięki zastosowaniu złącza półprzewodnikowego typu p-n możliwe jest połączenie tego procesu z obiegiem elektronów w sieci energetycznej. Ogniwa fotowoltaiczne zamieniają energię słoneczną w energię elektryczną, w przeciwieństwie do kolektorów słonecznych, które produkują ciepło.

Co nam daje fotowoltaika?

Do głównych zalet ogniw fotowoltaicznych należą: oszczędności na rachunkach oraz niezależność energetyczna w obliczu ciągle rosnących cen energii elektrycznej. Dzięki instalacji fotowoltaicznej, przyczyniamy się również do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska.